فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 26/ 8/ 1359
دبير كميته رسيدگي به دعاوي مالي و حقوقي بين‌المللي‌
احتراماً عطف به نامه 149 ك مورخ 3 /7/ 1359 و 231 ك ر مورخ 4/ 8/ 1359 در مورد ارجاع‌ اختلافات بين سازمانهاي دولتي و شركتهاي خارجي و بين‌المللي به داوري به اطلاع مي‌رساند:
«موضوع در جلسه شورا مطرح و بر حسب نظر اكثريت اعضاء، مورد سؤال از موارد تفسير قانون اساسي نيست و با اصل 98 قانون اساسي ارتباط ندارد».
دبير موقت شوراي نگهبان‌
محمدرضا مهدوي‌كني‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-