فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي غلامعلي هدايتي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن ماده 24 و تبصره‌هاي ماده 24 از مصوبه مورخ 24/ 1/ 1388 شوراي اسلامي شهر راور.
بررسي: با صرف‌نظر از مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در مورد اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/ 1/ 1390، گرفتن 20% از زمين‌هاي مردم - خصوصاً با توجه به تبصره 3 ماده 24 مصوبه شوراي اسلامي شهر راور- بصورت مجاني و بدون رضايت ايشان خلاف شرع مي‌باشد. و با عنايت به مصوبه اخير مجلس بايد آن مصوبه ملاك عمل قرار گيرد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-