فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1406ب
تاريخ: 1364/12/6
شوراي محترم نگهبان دامت بركاتهم‌
با سلام‌
همه ساله در بحث بودجه پيشنهادهائي از سوي نمايندگان محترم مجلس مبني بر افزايش هزينه‌هاي جاري و يا عمراني مطرح ميگردد كه منبع تامين اعتبار آن معين نيست و گاهي زائد بر سقف بودجه پيشنهادي دولت نيز ميباشد و برخي از آقايان معتقدند اصل 75 ناظر بر لايحه بودجه نبوده و در لايحه بودجه ميتوان پيشنهاد افزايش هزينه بدون مشخص كردن منبع تامين اعتبار آن هزينه را مطرح كرد. 
عليهذا خواهشمندم نظر شوراي محترم نگهبان را در رابطه با اين اصل بيان فرمائيد./ن
رئيس كميسيون برنامه و بودجه‌
عبدالله نوري‌
64/12/6
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-