فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 531/77175

تاريخ: 1398/9/27

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

 

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ 25/‏9/‏1398 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌شود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور

 

 

ماده1- كليه كاركنان قراردادي انجام كار معين كه داراي حداقل ده‌سال سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه در دانشگاه پيام نور هستند و رابطه قراردادي آنها تازمان لازم­الاجراء‌شدن اين قانون استمرار دارد، با رعايت شرايط زير به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند:

الف- وجود پست بلاتصدي در تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه بدون افزايش هرگونه پست سازماني جديد

ب- داشتن شرايط احراز پستهاي سازماني تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه

ج- كسب حد نصاب نمره لازم، كه به تصويب هيأت امناي دانشگاه پيام نور مي‌رسد، در آزموني كه توسط مركز سنجش آزمون دانشگاه برگزار مي‌شود.

د- تأمين اعتبار لازم از طريق منابع تخصيصي دانشگاه به­نحوي كه هيچ‌گونه بار مالي جديدي ايجاد نكند.

ه‍- تأييديه گزينش

ماده2- دانشگاه پيام‌نور مكلف است پست سازماني متناسب براي كاركنان قراردادي موضوع اين قانون را در قالب تشكيلات تفصيلي مراكز و واحدهاي تابعه از محل پستهاي سازماني بلاتصدي مصوب موجود تعيين كرده و تخصيص دهد.

ماده3- كاركنان قراردادي شاغل در پستهاي سازماني تخصيص‌يافته در صورت دارا بودن شماره شناسه مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و احراز شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در آيين‌نامه استخدامي دانشگاه به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند.

ماده4- اولويت‌‌هاي تبديل وضعيت براي نيروهاي قراردادي بر اساس مفاد ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/‏10/‏1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند «ج» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز شاغلين مراكز و واحدهاي مستقر در استان‌هاي مرزي، مناطق جنگي و كمترتوسعه‌يافته تعيين مي‌شود.

ماده5- اعمال آثار استخدامي مدارك تحصيلي مشمولان اين قانون كه بدون استفاده از مأموريت آموزشي و با هزينه شخصي و خارج از ساعات اداري أخذ كرده‌اند، در صورت پيش‌بيني در شرايط احراز پست سازماني تخصيص‌يافته صرفاً در قالب مدارك تحصيلي تعيين‌شده به‌عنوان سقف و كف مصوب قابل اجراء است.

طرح فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد./‏ا

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-