فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه‌هاي حقوقي، بازرگاني، كيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه. 
بررسي: در بند (1) جمله عبارت «جرم مواد مخدر يا نه حذف مي‌گردد.» با توجه به اينكه اصل موافقتنامه در دسترس نيست نمي‌توان اظهار نظر نمود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-