فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد.
بررسي: تعريف سرمايه‌گذاري به دارايي در بند(1) ماده (1) غلط است و صحيح آن اين چنين است: سرمايه در سرمايه‌گذاري به معني هر نوع دارايي ...
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-