فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 0101/ 22/ 74
تاريخ: 17/ 12/ 1374

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني‌
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران «دام عزه»
با سلام‌
عطف به مصوبه شماره 15136/ت15695 مورخ 17/ 12/ 1374 هيئت محترم وزيران، موضوع در جلسه مورخ 17/ 12/ 1374 شوراي نگهبان مطرح گرديد و «مصوبه‌ مذكور خلاف نظارت عام شوراي نگهبان شناخته شد. زيرا نظارت اين شورا بر حسب تفسيري كه انجام شده و مصوبه مجلس شوراي اسلامي عام و در تمام مراحل است.
البته در هر مورد كه آراي صندوق يا صندوقهايي مورد اعتراض باشد مي‌توانند اعتراض خود را به‌ شوراي نگهبان تسليم و درخواست بازرسي و شمارش مجدد آرا نمايند، شورا نيز كما في السابق ترتيب اثر داده و خود را موظف مي‌داند رسيدگي كند. اين دوره هم با دوره‌هاي گذشته، وظايف تغييري نكرده است.» با آرزوي مزيد توفيقات حضرتعالي.

دبير شوراي نگهبان‌
احمد جنتي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-