فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/63/54
تاريخ: 1/ 11/ 1363

سلام عليكم؛
 كلاسه پرونده 635/54 مطروحه در هيأت عمومى كه در آن بنياد مستضعفان تقاضاى ابطال مواد متعارض موجود در قانون حفاظت و توسعه ايران مصوب 25/ 4/ 58 با متن حكم حكومتى لازم‏الاتباع حضرت امام(مدظله‏العالى) را نموده حسب دستور مورخ 1/ 11/ 63 حضرت آيت‏اللّه‏ رضوانى رياست محترم آن ديوان عدالت ادارى جهت اتخاذ تصميم تقديم مى‏گردد. دستور فرماييد وصول آن را اعلام نمايند.
مدير دفتر هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
غلامرضا فرخنده
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-