فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/19498

تاريخ: 1399/6/17

باسمه تعالي

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9702958 مورخ 12/‏03/‏1398؛

موضوع بند 5 مصوبه شماره 63793/‏ت 55633 هـ - 16/‏5/‏1397 هيأت وزيران و بند يك بخشنامه شماره 594078/‏97 - 20/‏5/‏1397 اداره كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ 30/‏05/‏1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

- اطلاق مصوبات مورد شكايت نسبت به مواردي كه معاملات به نحو قطعي انجام شده و از قبل تعهد و شرطي مبني‌بر دريافت مابه‌التفاوت از واردكنندگان كالاها وجود نداشته است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

سيامك ره‌پيك

 

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-