فايل ضميمه :
        لايحه معاهده معاضدت دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره.

ماده واحده : معاهده معاضدت دو جانبه در امور كيفري ... .
بررسي : معاضدت در اين معاهده در مواردي كه موجب تأييد قضاء غيرشرعي طرف مقابل گردد خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 3 ، بند 1 : هر طرف يك مرجع مركزي براي ... .
بررسي : قرار دادن «وزير دادگستري» به عنوان مرجع مركزي براي جمهوري اسلامي ايران و قرار دادن «وزير دادگستري يا مقام رسمي معين شده از سوي وزير دادگستري كره» خلاف عزت جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 4 ، بند 1 ، بخش «ب» : اجراي درخواست به حاكميت ... .
بررسي : مناسب است عبارت «لطمه مي‌زند» به عبارت «لطمه بزند» تبديل شود.

توضيح اين‌كه در اين جلسه تا همين بخش بحث شد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-