فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 60678
تاريخ: 1382/8/27
حضرت حجت‏الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح اجراي اصل سي و هشتم (38) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (طرح منع شكنجه) كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود، مجدداً در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1382/8/21 مجلس شوراي اسلامي مطرح و نظر قبلي مجلس در مورد بندهاي (1) تا (6) و (13) و (15) و (17) از ماده (1)، صدر ماده (2) و مواد (5)، (6) و (8) عيناً تصويب گرديد.
علي‏هذا در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوبه مجلس همراه با نظر شوراي نگهبان جهت استحضار و طرح در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعلام نتيجه به پيوست ايفاد مي‏گردد.
ضمناً كليه سوابق نيز ضميمه مي‏باشد.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-