فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره‌ 5686 
تاريخ 72/10/16
بسمه تعالي
رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

نامه‌ شماره‌ 684/ب‌-هـ مورخ‌ 72/9/28 در جلسه‌ مورخ‌ 1372/10/1 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:
مستفاد از مصوبه‌ هيات‌ دولت‌ اينست‌ كه‌ غير وزراء حق‌ رأي‌ ندارند و لذا محذور مذكور در نامه‌ فوق پيش‌ نمي‌آيد لكن‌ از اين‌ لحاظ‌ كه‌ غير وزراء را نيز عضو كميسيون‌ مذكور دانسته‌ است‌ خلاف‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ است‌.%

دبير شوراي‌ نگهبان
احمد جنتي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-