فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي ايلام و لرستان
مقدمه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7 /4/ 1394 به استناد «ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ـ مصوب 1377 ـ» اقدام به اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي ايلام و لرستان، با موضوع اصلاح سرمايه اين شركت‌ها كرد و در اجراي اصل 85 قانون اساسي اين اصلاحيه را جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال نمود.
پيشينه موضوع
پس از انقلاب اسلامي و به استناد ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب - مصوب 1361- مجلس شوراي اسلامي اجازه تأسيس و تشكيل اين قبيل شركت‌ها را به هيأت وزيران اعطا كرده است و هيأت وزيران نيز اقدام به تأسيس تعدادي از اين شركت‌ها نمود.
قانون تبديل ادارات كل امور آب استان‌ها به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان و تبديل شركت‌هاي آب منطقه‌اي كه بيش از يك استان را در بر مي‌گيرد به شركت آب منطقه‌اي استان ذي‌ربط -مصوب 1383- نيز به دولت امكان تأسيس و ادغام اين قبيل شركت‌ها را داد و بر طبق ماده واحده اين قانون، هيأت وزيران در جلسه‌مورخ 18 /3 /1384، به ترتيب اساسنامه شركت‌هاي آب منطقه‌اي ايلام و لرستان را به تصويب رسانيد كه اين اساسنامه‌ها در تاريخ 27 /5 /1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيدند.
ماده (6) اين دو اساسنامه كه موضوع اصلاحيه پيش روي مي‌باشد تاكنون يك مرتبه در مورخه 23 /7 /1393 اصلاح شده و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده‌اند. 
در اصلاحات حاضر نيز، مشابه اصلاحيه قبلي، هيأت وزيران قصد دارد تا با اصلاح ماده (6) اساسنامه اين شركت‌ها، اقدام به افزايش سرمايه آن‌ها نمايد، لذا ضمن بيان سرمايه جديد اين شركت‌ها، به محل تأمين اين افزايش سرمايه پرداخته است كه از اين جهت مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-