فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 103636/ 50393
 تاريخ: 09/09/ 1393
شوراي محترم نگهبان
بازگشت به نامه شماره 1532/ 102/ 93 مورخ 29/ 04/ 1393 در خصوص اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس, بدين وسيله اصلاحات لازم جهت رفع ايرادات آن شورا كه به شرح زير در جلسه 27/ 07/ 1393 هيئت وزيران تصويب شده­است، به منظور اقدام معمول اعلام مي­شود:
1-در بند (1) ماده (2) عبارت "و پيش فروش انرژي برق" قبل از عبارت "در چارچوب" اضافه مي­شود:
2-بند (4) ماده (2) به شرح زير اصلاح مي­شود:
4-تأمين منابع مالي لازم، اخذ تسهيلات مالي اعتباري و عرضه اوراق مشاركت با رعايت موازين قانوني.
2-تبصره (2) ماده (19) به شرح زير اصلاح مي­شود:
2-تبصره 2- هيچ يك از مجامع عمومي نمي­تواند تابعيت شركت را تغيير برهد و با هيچ اكثريتي نمي­تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد. انحلال شركت فارغ از مالكيت دولتي و يا غير دولتي مستلزم تأييد وزارت نيرو مي­باشد.
3-بندهاي (11) و (16) ماده(47) به شرح زير اصلاح مي­شود:
11-واگذاري يا تحصيل هر گونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي) با رعايت موازين قانوني.
16-تحصيل تسهيلات از بانك­ها و شركت­ها و موسسات رسمي و درخواست اخذ هر نوع تأمين مالي به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود كارمزد و يا هر گونه شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقررات ماده (2) اين اساسنامه و تأمين مالي به وسيله انتشار اوراق مشاركت با رعايت موازين قانوني.
                                         اسحاق جهانگيري
                                       معاون اول رئيس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-