فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 8097
تاريخ: 9/ 2/ 1366

حضرت حجت الاسلام آقاي خامنه‌اي‌
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران‌
در مورد لايحه اراضي شهري مصوب 8/ 2/ 1366 مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي نخست وزير طي بخشنامه‌اي دستور داده‌اند كه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي تا پايان رسيدگي و اعلام نظر شوراي نگهبان از هرگونه اقدام مغاير لايحه مزبور با جديت جلوگيري نمايند. با توجه به اينكه طبق قانون اساسي قوانين پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان و امضاء رياست جمهوري و ابلاغ به دولت قابل اجراست و دستور فوق به طور ضمني اجراء لايحه مذكور و همچنين جلوگيري غير قانوني از آزادي عمل افراد است، بخشنامه مرقوم مغاير با قانون اساسي است. و با توجه به اينكه مقام رياست جمهوري مسئوليت اجراء قانون اساسي و رياست قوه مجريه را عهده‌دار است، مراتب جهت استحضار جنابعالي و اقدام مقتضي اعلام مي‌شود.

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-