فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 9771
تاريخ: 18/ 8/ 1362
حضرت آيت‏الله آقاى رضوانى
رئيس كل ديوان عدالت ادارى
سلام عليكم؛
عطف به نامه شماره 2218 ـ ك ـ ر ـ 41 مورخ 23/ 7/ 1362:
موضوع در جلسه رسمى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به نظر اكثريت فقهاى شوراى نگهبان «شمول ماده 55 آيين‏نامه اجرايى قانون اراضى شهرى نسبت به مواردى كه متولى يا نماينده سازمان اوقاف مسامحه و اهمال در اعتراض كرده باشد شرعى نمى‏باشد».
دبير شوراى نگهبان
لطف‏اللّه‏ صافى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-