فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

تاريخ: 1398/4/11

شماره: 9703448

باسمه تعالي

حضرت آية ا... جنتي (دامت بركاته)

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام و تحيّت به استحضار ميرساند؛

آقاي منصور مظفري به موجب دادخواستي اعلام كرده ‌است كه: نامه‌هاي شماره 9966/‏22/‏96 8/‏11/‏1396 وزارت نيرو و 1617097 16/‏10/‏1396 سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص نحوه اجراي مفاد جزء 6 بند (ث) ماده 88 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به شرح تصوير پيوست) با قاعده فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مغاير است. عليهذا در اجراي تبصره (2) ماده (84) و ماده (87) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، سوابق مربوط به پيوست تقديم ميشود تا نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را اخذ و جهت بهرهبرداري اعلام فرماييد.

با تشكر

محمدكاظم بهرامي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-