فايل ضميمه :
        1ـ لايحة موافقت‌نامة ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس

اصلاحات به عمل آمده در جلسة روز يكشنبه مورخة 27 /8/ 1386 مجلس ناظر بر تبيين مراد قانونگذار از واژه‌هاي لاتين، به شرح مندرج در عبارت بين دو ابرو ( ) به نظر رافع ايراد شوراي محترم نگهبان مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-