فايل ضميمه :
        اساسنامه شركت آموزشي علوم و فنون كيش
مقدمه
«اساسنامه مؤسسه آموزشي علوم و فنون كيش» در جلسه مورخ 17 /12 /1393 هيأت وزيران، به استناد بند «ب» ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1372- تصويب گرديد و شوراي نگهبان علاوه‌بر چند ايراد و تذكر جزئي، تصويب اساسنامه مذكور را خارج از حدود صلاحيت هيأت وزيران مقرر در مواد مورد استناد اعلام كرد و از اين جهت اين اساسنامه را مغاير با اصل 85 قانون اساسي دانست.
شرح و بررسي
هيأت وزيران به‌منظور رفع ايرادات شورا
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-