فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 11392 /102 /98
تاريخ: 9 /5 /98
بسمه تعالي 
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 34369/ 519 مورخ 29/ 04 /1398؛
لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بلحاظ عدم فرصت رسيدگي بدينوسيله استمهال مي‌گردد.
عباسعلي كدخدائي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-