فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 204
تاريخ :1391/9/19
بسمه تعالي

حضرت آية‌الله خامنه‌اي مدظله العالي
رهبر معظم انقلاب اسلامي

با سلام و تحيت به استحضار مي‌رساند رئيس جمهور محترم در نامه شماره 157160 مورخ 1391/8/10 به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه اشكال‌ها و ابهام‌هايي را در خصوص قانون اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 كل كشور مطرح كرده‌اند و خواستار حل مشكل شده‌اند. (تصوير پيوست)
نامه مزبور با توجه به فوريت موضوع و ارتباط آن با بودجه سال جاري، در جلسه مورخ 1391/9/1 هيأت عالي مورد بررسي قرار گرفت. اينك نظر هيأت عالي در اين زمينه را به شرح زير به استحضار مي­رساند:
"با توجه به بند 1 راهبردهاي اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي مبني بر استفاده حداقلي از راه كار اين بند و تأكيد بر راه‌هايي مانند تفسير قانون اساسي، پيشنهاد مي‌شود در صورت صلاحديد نظر شوراي نگهبان راجع به اصل 52 قانون اساسي در موارد زير استفسار شود:
1-	آيا تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه در كل بودجه تأثير نگذارد به وسيله طرح قانوني با توجه به اصل 52 قانون اساسي امكان‌پذير است يا خير؟
2-	با توجه به ذيل اصل 52 قانون اساسي آيا مجلس مي‌تواند برخلاف مراتب مقرر در قانون حاكم بر نحوه تغيير ارقام بودجه، ارقام مزبور را تغيير دهد يا آنكه بايد پيشاپيش تغييرات لازم در قانون مذكور ايجاد شود.»
گزارش دبيرخانه هيأت عالي در اين زمينه به پيوست تقديم مي‌گردد.

سيدمحمود هاشمي شاهرودي
91/9/14
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-