فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست سركارخانم زرين تاج عرفاني حكاك‌پور مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن تبصره2 ماده8 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آن‌ها مصوب 13 /2/ 1368. 
بررسي : مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه اصل اقدام دولت براي تدوين آيين‌نامه به موجب اصل138 قانون اساسي مي‌باشد و آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل ... و تبصره2 ماده8 آيين‌نامه مورد اشاره نيز بر اساس همان اصل138 قانون اساسي تنظيم شده و در اين تبصره نيز مورد خلاف شرعي وجود ندارد و لذا تبصره2 ماده 8 آيين‌نامه مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-