فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي سيروس محمدبيگي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند يك مصوبه شماره 30 مورخ 18 /6/ 1386 شوراي اسلامي هيدج.
بررسي : بند مذكور خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اينكه بر اساس موازين شرعي زمين‌ها ملك افراد خريدار بوده و خريداران مقداري از ثمن را بدهكار بوده‌اند و در قبال آن ظاهراً چك اعطاء نموده‌اند- هر چند چك‌هاي مذكور در تاريخ خود وصول نشده است- اما با توجه به اصل مالك بودن آن‌ها ابطال و فسخ معامله و تعيين قيمت بر اساس نرخ روز وجهي نداشته و خلاف شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-