فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1407/ 21/ 75
تاريخ: 16/ 11/ 1375

حضرت مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني‌
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران دامت تأييداته‌
با سلام و تحيات‌
حكم حضرتعالي درباره بازرسي رئيس محترم سازمان بازرسي كل كشور در انتخابات مياندوره‌اي پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه طي نامه شماره 11/ 112981 مورخ 3/ 11/ 1375 دفتر رئيس جمهور جهت اطلاع شورا ارسال گرديده بود در جلسه سه شنبه‌ 16/ 11/ 75 شوراي نگهبان مطرح شد، «از نظر اين شورا حكم مذكور با قانون اساسي و قوانين عادي سازگاري ندارد، زيرا قانون اساسي براي تضمين سلامت انتخابات نظارت شوراي نگهبان را پيش‌بيني كرده، بر حسب نظر تفسيري شورا اين نظارت هم استصوابي است، قانون عادي هم براي رسيدگي به كار مجريان بازرسي وزارت كشور را پيش‌بيني كرده، با اين وضع محلي براي بازرس ديگري در قانون وجود ندارد، وزارت كشور هم تحت نظر رياست جمهوري است كه وظايف قانوني خود را در حوزه كار آن وزارت از طريق وزير كشور اعمال مي‌نمايد. لذا انتظار هست در حكم مذكور تجديد نظر فرمائيد.»

دبير شوراي نگهبان‌
احمد جنتي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-