فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3385 ـ ك ـ ر ـ41
تاريخ: 17/ 10/ 1362
محضر محترم فقهاى شوراى نگهبان
سلام عليكم؛
 در پرونده كلاسه 61/9 شكايت ورثه مرحوم نيكيار كه در هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى مطرح مى‏باشد شكايتى عنوان شده به خلاصه اينكه آيين‏نامه‏هاى مصوب وزراى صنايع و معادن ـ كار و اموراجتماعى ـ وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه معارض يكديگر و بر خلاف شرع مى‏باشند. خواهشمند است در مورد شرعى بودن يا شرعى نبودن آيين‏نامه‏هاى مزبور اعلام نظر فرماييد تا سپس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى بر طبق ماده 25 قانون ديوان مصوب بهمن ماه 1360 بتواند به موضوع رسيدگى نمايد. يك نسخه از تصوير آيين‏نامه‏هاى مزبور به پيوست تقديم گرديد.
رئيس كل ديوان عدالت ادارى
غلامرضا رضوانى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-