فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي سهراب قنبري مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن مصوبه كميسيون ماده 5 (مورخ 5/ 8/ 1387) اداره مسكن و شهرسازي كرمانشاه.
بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه پرونده ناقص مي‌باشد و بعلت اينكه اصل مصوبه مورد شكايت در دست نمي‌باشد تا بتوان نسبت به خلاف شرع بودن مصوبه و عدم خلاف شرع بودن آن اظهار نظر نمود البته قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي ادعا مي‌كند كه خصوص پلاك مورد نظر شاكي در دستور كار كميسيون ماده 5 شهرسازي كرمانشاه وجود ندارد و اگر چنين باشد مصوبه‌اي به مضمون مورد ادعاء وجود ندارد تا نسبت به آن اظهارنظر شود.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه هر چند خصوص پلاك مورد نظر شاكي در دستور كار كميسيون ماده 5 قرار ندارد الا اينكه با توجه به شكايت شاكي از اين مصوبه احتمال دارد كه مصوبه مذكور در مورد منطقه‌اي باشد كه يكي از زمين‌هاي آن منطقه زمين مورد نظر شاكي باشد.
و علي‌هذا در فرض شمول مصوبه نسبت به زمين مورد شكايت، اطلاق أخذ زمين مذكور از شاكي از جهت شمول نسبت به أخذ مجاني خلاف شرع مي‌باشد.
البته نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در فرض شمول مصوبه نسبت به زمين مورد شكايت مصوبه مذكور اطلاقي نسبت به أخذ مجاني ندارد و در مقام بيان از اين جهت نمي‌باشد.
به هر حال تا تصويب مصوبه‌اي كه اختصاص به زمين شاكي داشته باشد و يا آن را شامل شود مسلم نباشد نمي‌توان اعلام نظر نمود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-