فايل ضميمه :
        طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي . (اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان)
بررسي : با اصلاحات انجام شده ايرادات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-