فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 26/56684

تاريخ: 1399/8/7

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

عطف به نامه شماره 18358/‏102/‏99 مورخ 26/‏3/‏1399 و پيرو نامه شماره 9329/‏97 مورخ 31/‏2/‏1399 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه به‌منظور رفع ايراد آن شورا در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 5/‏8/‏1399 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌شود.

محمدباقر قاليباف

 

لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده1- متن زير به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق كالاو ارز مصوب  3/‏10/‏1392 الحاق مي‏شود:

تبصره- ...

 

با توجه به اظهارنظر رئيس محترم قوه­قضائيه طي نامه شماره‏ 100/‏113724/‏900 مورخ 31/‏6/‏1399 مبني بر اعمال و رعايت نظرات آن قوه در مصوبه مورخ  29/‏2/‏1399 مجلس شوراي اسلامي در مورد «لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، ايراد شوراي نگهبان مبني بر عدم رعايت بند (2) اصل يكصد و پنجاه و هشتم (158) قانون اساسي، مرتفع مي‏شود.

 

اصلاح فوق در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم آبان­ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد.

محمدباقر قاليباف

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-