فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 91/30/48757
تاريخ: 1391/9/7
جناب آقاي دكتر عباسعلي اللهياري
رئيس محترم سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيّت
احتراماً بازگشت به نامه شماره 3064 مورخ 90/7/9 آن سازمان خطاب به حضرت آيت الله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص دخالت بعضي از وزارتخانه ها و سازمانها در امور مربوط به روانشناسي و مشاوره به اطلاع مي رساند:
با توجه به اينكه مطابق اصل 73 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي باشد و قانون نظام روانشناسي و مشاوره نيز از جمله قوانين عادي مي باشد؛ لذا در صورت نياز به تفسير اين قانون، مراتب مي بايست از طريق مجلس محترم شوراي اسلامي اقدام گردد و چنانچه خلاء قانوني وجود دارد با تهيه لايحه و يا طرح بايد رفع مشكل شود.

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-