فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/71/ 24
تاريخ: 27/ 2/ 1371
محضر مبارك فقهاى محترم شوراى نگهبان (دامة تأييداتهم)
با اهداء سلام؛
 نظر باينكه آقاى محمدحسن آموزگار، مدعى خلاف شرع بودن بند 2 شق الف دستورالعمل افتتاح حسابهاى پس‏انداز قرض‏الحسنه و... مى‏باشند، ضمن ارسال تصوير شكايت‏نامه نامبرده، لطفا نسبت به مورد، اظهار نظر فرموده تا موجبات رسيدگى به پرونده فراهم گردد.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
محمدرضا عباسى‏فرد
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-