فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        دبيرمحترم شوراي نگهبان

با اهداء سلام و تحيات وافره؛
احتراماً به استحضار ميرساند در سال 1366 فقهاي محترم شوراي نگهبان بموجب نظريه شماره 8444 مورخ 28 /3 /66 شن و ماسه و خاك رس واقع در موقوفات را جزء اموال موقوفه دانسته و از احكام مربوط به انفال مستثني تلقي فرمودهاند كه براي موقوفات بسي راهگشا و رافع مشكلات بوده است.
اكنون وزارت محترم معادن به عذر آنكه در نظريه مذكور اشاره به خاك رس شده خاك صنعتي در موقوفات را كه نوعي خاك رس است از شمول نظريه مذكور خارج ميداند و به موقوفه اجازه دخالت و استفاده نميدهد با عنايت به اينكه در نظريه مذكور خاك رس بطور مطلق ذكر شده و خاك صنعتي هم بنا به تعريفي كه در قانون معادن آمده نوعي خاك رس به شمار ميرود لذا خواهشمند است براي رفع اين ابهام، نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را امر به ابلاغ فرمايند.
در جوار مضجع شريف و مطهر حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا عليه آلاف التحية و الثناء سلامتي و 
مزيد توفيقات حضرت مستطاب عالي و ساير فقهاي معزز شوراي نگهبان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.
عباس واعظ طبسي
توليت آستان قدس رضوي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-