فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 42608 /30
تاريخ: 20/ 12/ 1370
شوراي محترم نگهبان‌
احتراماً، ضمن آرزوي توفيق براي اعضاء محترم آن شورا به پيوست تصوير نامه شماره 36754/ 30 مورخ 2 /11/ 1370 اين سازمان به حضور رياست محترم جمهوري اسلامي ايران را كه جهت اظهار نظر به آن شوراي محترم ارسال گرديده است، تقديم مي‌نمايد.
همانطور كه در نامه مزبور معروض شده، اين سازمان به دليل تصويب تبصره 37 قانون بودجه سال 1358، مواجه با تنگناهاي مالي و استخدامي عديده‌اي گرديده است كه با طبع كار سازمان سازگار نيستند و موجب شده‌اند كه سازمان نتواند به اهداف منعكس در قانون تأسيس خود صورت تحقق ببخشد. تنگناهاي مالي و مشكلات نگهداري و جذب نيروهاي متخصص به‌گونه‌اي است كه اجراي بهينه و به موقع اكثر طرحهاي تحقيقاتي و اجرايي سازمان را به مخاطره انداخته است.
همانطور كه مستحضرند آن شوراي محترم در (خصوص بودجه) سال 1364 نظري ابراز كردند كه به موجب آن تبصره‌هاي بودجه نمي‌تواند ناقض قانون اصلي دستگاههاي دولتي باشد. به نظر اين سازمان تبصره 37 قانون بودجه سال 1358، با توجه به اين نظر شورا، وجاهت قانوني ندارد و مانع آن است كه سازمان بتواند قانون خاص خود را به مورد اجراء درآورد. خواهشمند است اظهار نظر فرمايند آيا نظر تفسيري مورخ 1364 آن شوراي محترم، با عنايت به اصل 52 قانون اساسي، در مورد قانون بودجه سال 1358 نيز قابل تسري بوده و در نتيجه تبصره 37 قانون مزبور مي‌تواند در مقابل قانون خاص اين سازمان قابل اجراء تلقي شود يا خير؟
رضا امراللهي‌
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي ايران‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-