فايل ضميمه :
        طرح استفساريه ماده «133» قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن.
بررسي : اشكال خاصي به نظر نرسيد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-