فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 7222
تاريخ : 20/ 12/ 1373

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 8125/ب/هـ مورخ 9/ 9/ 73:
ماده 5 تصويب­نامه شماره 7118/ت 211هـ مورخ 6 /6 /1373 هيئت محترم وزيران در جلسه مورخ 17/ 12/ 1373 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت آقايان فقها بدين شرح اعلام مي­گردد:
ماده 5 تصويب­نامه مذكور به لحاظ اينكه براي وام، بهره فرض كرده است ربا و خلاف موازين شرع شناخته شد و بر اين اساس تصوير «فرع» براي وام كه در ماده 2 آمده است نيز خلاف موازين شرع است.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-