فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ:1364/03/29
شماره: 306/55
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌
بطوريكه استحضار دارند بموجب اصل يكصد و هفدهم قانون اساسي، رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‌كنندگان انتخاب ميشود و در صورتيكه در مرحله اول هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورند، انتخابات به مرحله دوم كشيده ميشود.
با عنايت باين كه كيفيت انتخاب رئيس جمهور در مرحله دوم مشخص نگرديده خواهشمند است دستور فرمايند در پاسخ اعلام نمايند كه در مرحله دوم نيز اكثريت مطلق آرا ملاك عمل خواهد بود و يا كسب اكثريت نسبي آراء كافي است./م

علي‌اكبر ناطق نوري‌
وزير كشور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-