فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        بسمه تعالي و له الحمد
ماده واحده مصوبه نمايندگان مردم ايران در مورد نامگذاري مجلس به مجلس شوراي اسلامي مغايرتي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ندارد.
از طرف اعضاء حاضر شوراي نگهبان، رئيس موقت شوراي نگهبان محمدرضا مهدوي كني
محمدرضا مهدوي كني
31/ 4/ 59
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-