فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) كه در جلسه 28/ 12/ 1392 هيأت وزيران به تصويب رسيده است.

ماده 7 ، بند 10 : أخذ هر گونه وام و تسهيلات خارجي ... .
بررسي : اطلاق أخذ وام از منابع خارجي مستلزم أخذ وام ربوي بوده و خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 7 ، بند 19 : انجام هرگونه عمليات اجرائي ، مهندسي ... .
بررسي : قوانين و مقررات مربوط شامل مثل قانون تجارت نيز مي‌گردد كه داراي موارد خلاف شرع مي‌باشد و لذا لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 14 ، بند 3 : بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال ... .
بررسي : اشكال مذكور در بند 19 ماده 7 در اين بند نيز جاري است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-