فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي سرمايه‌گزاري‌هاي خارجي ايران.
بررسي: خلاف شرع يا قانون اساسي دانسته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-