فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1481/م د ش‌
تاريخ: 74/7/15
اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي دامت بركاتهم‌
با سلام، عطف به جواب شمارۀ 889 مورخ 74/6/26 آن شورا، اعلام مي‌دارد، موضوع استفسار اين دبيرخانه آن است كه آيا مجلس محترم شوراي اسلامي حق وضع قوانين در خصوص شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يك نهاد انقلاب اسلامي را دارد يا خير؟ لذا ارجاع موضوع به مرجعي كه حدود اختيارات آن مرجع، محل سؤال و تأمل است امري بعيد به نظر مي‌رسد.
عليهذا خواهشمند است مجدداً اين دبيرخانه را ارشاد فرمايند.

سيد مصطفي ميرسليم‌
دبير شوراي عالي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-