فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني


آقاي عليزاده ـ «لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني». [1] آقايان اگر در مورد اين موافقتنامه مطلبي دارند، بفرمايند.

آقاي جنتي ـ آقاي شبزندهدار، اين نظري كه مجمع مشورتي فقهي [2] داده است، نظر واجبالرعايهاي نيست، ولي حالا شما هم در اين خصوص صحبتي بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بعضي از اعضاي مجمع ميگفتند كه عبارت «با تأييد روابط دوستانه» [3] اشكال دارد. البته اين دوستانه در مقابل جنگ است، نه آن مودتي كه قرآن نهي فرموده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا ...».[4]

آقاي عليزاده ـ اين «دوستانه» به اين معنا نيست كه ما بگوييم اي غير مسلمان، ما شما را برادر خود ميدانيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا آنها [= برخي اعضاي مجمع مشورتي فقهي] گفتند ادب اسلامي اقتضا ميكند يك واژهي ديگري به كار ببرند؛ مثلاً بگويند «روابط عادلانه». وقتي قرآن منع فرموده است كه دوستي كنند، [5] ميگويند بنويسند «روابط عادلانه».

آقاي عليزاده ـ اگر الآن ميخواستند متن موافقتنامه را بنويسند، به دولت ميگفتيم اينطوري بنويسند، اما حالا موافقتنامه را نوشتهاند و براي بررسي به اينجا آمده است.

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، «روابط دوستانه» در ادبيات بينالمللي همان چيزي است كه شما ميگوييد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، دوستي يعني غير دشمنانه.

آقاي ابراهيميان ـ بله، يعني غير دشمنانه.

آقاي عليزاده ـ بله، روابط دوستانه يعني با همديگر محاربه نكنند؛ جنگ نكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».[6] در اين آيه، «نصاري» آمده است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ چون اين «دوستانه» به معناي برادرانه نيست.

آقاي عليزاده ـ حتي اگر خود «مودت» هم بگويند، منظورشان دوستي ايماني نيست.

آقاي جنتي ـ اين موافقتنامه را تمام كنيد تا سراغ نامههاي ديوان برويم.

آقاي عليزاده ـ بله، حتي اگر خود «مودت» را هم بگويند، منظورشان دوستي ايماني نيست. آقايان به اين مصوبه ايرادي دارند؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه.

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ خب، پس اين موافقتنامه هم تمام شد. [7]

====================================================================================

[1]. لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني در تاريخ 18/‏12/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 7/‏6/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامهي شماره 47971/‏265 مورخ 11/‏6/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 22/‏6/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2543/‏102/‏96 مورخ 22/‏6/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 151/‏ف/‏96 مورخ 20/‏6/‏1396: «نظر يكي از اعضاء اين بود كه مناسب است عبارت «روابط دوستانه» به «روابط عادلانه» تبديل شود تا موهم مودت و دوستي نسبت به غير مسلمانان نباشد.»


[3]. مقدمهي موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني مصوب 7/‏6/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني (كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند)، با تأييد روابط دوستانه بين دو دولت و ملتهاي متبوع خود ... به شرح زير توافق نمودند: ...»


[4]. «خدا شما را از نيكي كردن و رعايت عدالت نسبت به كساني كه در راه دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند، نهي نميكند؛ چرا كه خداوند عدالتپيشگان را دوست دارد.» سورهي ممتحنه، آيه (8)


[5]. «إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَي إِخْرَاجِكُمْ؛ خداوند تنها شما را از دوستي و رابطه با كساني نهي ميكند كه در امر دين با شما پيكار كردند و شما را از خانههايتان بيرون راندند يا به بيرون راندن شما كمك كردند و هر كس با آنان رابطه دوستي داشته باشد، ظالم و ستمگر است.» سوره ممتحنه، آيات (8) و (9)


[6]. «آنها كه ايمان آوردهاند، و يهود و صابئان و مسيحيان، هرگاه به خداوند يگانه و روز جزا ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند، نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين خواهند شد.» سورهي مائده، آيه (69)


[7]. نظر شماره 2543/‏102/‏96 مورخ 22/‏6/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 47971/‏265 مورخ 11/‏6/‏1396، لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني مصوب جلسه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22/‏۶/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-