فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ: 6 /3/ 75
شماره: 2865 /33 /170/م

محضرت مبارك حضرت آيت الله جنتي
دبير شوراي محترم نگهبان (دام ظله العالي)
سلام عليكم:
احتراماً، پيرو نامه شماره 1211 /33 مورخ 4/ 2/ 75 موضوع ماده واحده قانون افتتاح حساب پس‌انداز براي اطفال مصوب ارديبهشت ماده سال 1357، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا موضوع مذكور در شوراي محترم نگهبان مطرح و نظر شرعي و قانوني فقها و حقوقدانان محترم نسبت به اعتبار يا عدم اعتبار ماده واحده اعلام گردد. ضمناً تقاضا دارد جهت حل هر سريعتر مشكل مبتلا به بانك دستور فرمايند در ارسال پاسخ تسريع گردد.
                              
                             با تشكر و احترام:
                           سايت قضائي اداره حقوقي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-