فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/18358

تاريخ: 1399/3/26

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 9329/‏97 مورخ 31/‏02/‏1399 و پيرو نامه شمارة 17687/‏102/‏99 مورخ 13/‏03/‏1399؛

لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

مصوب جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22/‏03/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- با توجه به اينكه ماهيت اين لايحه‌، قضايي است و مستفاد از نامه رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي آن است كه فرآيند مربوط به لايحه قضايي در خصوص اين مصوبه طي نشده است، مغاير بند 2 اصل 158 قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان شناخته شد.

عباسعلي كدخدائي

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-