فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي عليرضا سهرابي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 27/ 9/ 1391 كميسيون ماده 5 مسكن و شهرسازي كرج .

بررسي : صورتجلسه مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه بر اساس فتواي حضرت امام خميني«ره» (تحريرالوسيله ج2، ص180، مسئله 16 از كتاب احياء‌الموات) جلوگيري از نور خورشيد به سبب طول بناء مانعي ندارد هر چند موجب اذيت همسايه گردد به شرط اينكه شخص قصد ايذاء همسايه را نداشته باشد همچنين نظر مبارك ايشان اين است كه: احداث سوراخي در ديوار خانه به خانه همسايه كه موجب اشراف بر خانه همسايه گردد حرام نمي‌باشد زيرا آن‌چه حرام مي‌باشد تطلّع يعني سر كشيدن به خانه همسايه مي‌باشد نه مجرد سوراخ كردن ديوار «مسئله16: ... لامانع من اطاله البناء و ان كان مانعاً من الشمس و القمر و الهواء او جعل داره مدبغه او مخبزه - مثلاً- و ان تأذّي الجار من الريح و الدخان اذا لم يكن بقصد الايذاء و كذا احداث ثقبه في جداره الي دار جاره موجبه للاشراف او لانجذاب الهواء فان المحرم هو التطلع الي دارالجار لامجرد ثقب الجدار.»
البته ايشان در ذيل مسئله 17 همين بخش - بعد از بيان رواياتي كه دال بر حرمت ايذاء همسايه مي‌باشد- فرموده‌اند: « ... فاللازم علي كل من يؤمن بالله و رسوله«ص» واليوم الاخر الاجتناب عن كل مايوذي الجار» و از مصاديق ايذاء به مواردي مانند سوراخ كردن ديوار كه موجب اشراف بر خانه همسايه مي‌گردد و احداث بنائي كه مانع اشراق خورشيد مي‌گردد اشاره نموده‌اند لكن علي‌القاعده مراد ايشان منع در فرض ايذاء مي‌باشد و تحقق ايذاء بنابر فرمايش ايشان در مسئله 16 متوقف بر قصد ايذاء است و مجرد اطاله بناء _ بدون قصد ايذاء - را حرام نمي‌دانند.
حاصل اين‌كه مجرد ساختن ساختماني كه موجب جلوگيري از نور آفتاب نسبت به همسايه مي‌گردد و يا موجب اشراف و سلب امنيت از افراد ساختمان ديگر مي‌گردد گر چه بر اساس مسئله 16 تحريرالوسيله في نفسه حرام نيست لكن مناسب است در اين مسئله نظر مبارك ايشان در جلد دوم استفتائات بخش مشتركات، ص582 ملاحظه گردد آن‌جا كه در جواب سؤال مرقوم داشته اند: «... بايد از كاري كه موجب اذيت و يا ضرر همسايگان باشد احتراز كند.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-