فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي جلال‌پور ميرزائي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن نامه شماره 141024 مورخ 1/ 9/ 1391 اداره روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

بررسي : بر اساس مدارك ارائه شده در پرونده شركت مخابرات در تعيين زمان واگذاري به بخش غيردولتي دروغ گفته و به دنبال آن زمان تطبيق قانون كار از زمان واقعي واگذاري تأخير افتاده است و درنتيجه حق ايشان تضييع شده است.
و بر فرض اينكه ادعاي شاكي صحيح باشد نتيجه آن عمل نكردن به قانون و اعمال نكردن قانون كار از تاريخ واگذاري (5 /7 /1388) بلكه اعمال قانون كار از تاريخ 18/ 8/ 1388 مي‌باشد و حاصل اين ادعا عمل نكردن به قانون مي‌باشد و تشخيص اين مطلب كه عمل مذكور خلاف قانون بوده و باطل مي‌باشد از صلاحيت‌ها و وظائف ديوان‌عدالت اداري است هر چند در فرض ثبوت دروغ‌گويي، ايشان مرتكب گناه كبيره شده‌اند، اما اين مطلب باعث نمي‌گردد كه مصوبه مزبور خلاف‌شرع گردد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-