فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 44599 /30 /90
تاريخ : 2 /9/ 1390

نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه

با سلام و تحيت
عطف به نامه شماره 485519 /90 مورخ 12/ 06/ 1390:
موضوع ماده (101) قانون شهرداري، در جلسه مورخ 25/ 8/ 1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي­گردد:
- تسري تبصره (4) ماده واحده اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 28 /1/ 1390 مجلس شوراي اسلامي به موقوفات خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-