فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 34734/250/د.ه‍
تاريخ: 1367/2/24
شوراي محترم نگهبان‌
با توجه به اصل 75 قانون اساسي كه حق نمايندگان در پيشنهاد و طرح‌ها را كه بار مالي دارند مشروط به تاءمين بار مالي آن نموده است مواردي پيش ميآيد كه دولت يا نخست وزير در نامۀ جداگانه موافقت خود را با پيشنهاد نمايندگان اعلام ميدارد بدون اينكه منبع تاءمين بار مالي مشخص شود. (نمونه لايحه نهادهاي انقلاب) لطفاً نظر خود را دربارۀ اينگونه موارد بيان فرمائيد./ع‍

رئيس مجلس شوراي اسلامي‌
اكبر هاشمي رفسنجاني‌
67/2/24
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-