فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

تاريخ: 1399/10/28

شماره: 9803109

باسمه تعالي

حضرت آية ا... جنتي (دامت بركاته)

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام و تحيّت به استحضار ميرساند؛

آقاي سجاد كريمي پاشاكي به موجب دادخواستي اعلام كرده ‌‌است كه: كل تصويب‌نامه شماره 20461/‏44295 31/‏1/‏1389 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك موضوع آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مديريت خدمات كشوري (به شرح تصوير پيوست) با آيه (1) سوره مباركه مائده «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و قاعده فقهي «نفي معامله غرري» مغاير است. عليهذا در اجراي تبصره (2) ماده (84) و ماده (87) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، سوابق مربوط به پيوست تقديم ميشود تا نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را اخذ و جهت بهرهبرداري اعلام فرماييد.

با تشكر

محمدكاظم بهرامي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-