فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 8218 /102 /97
تاريخ: 22 /10 /97
بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 91221 /529 مورخ 22 /10 /1397؛
طرح دوفوريتي اصلاح ماده (13) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
مصوب جلسه مورخ نوزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
عباسعلي كدخدائي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-