فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر
مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر» كه تاريخ 7/ 5/ 1394 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه علني مورخ 5 /11/ 1394به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
بررسي و تبيين
با توجه به تصريح تبصره ماده واحده اين موافقتنامه مبني بر لزوم رعايت اصل 139 و 77 قانون اساسي درخصوص حل و فصل اختلافات (موضوع ماده 15) و اصلاحات موافقتنامه (موضوع ماده 16)، مصوبه حاضر از اين حيث فاقد ايراد به نظر مي رسد.
تذكر: در مقدمه عبارت «كشورهاي طرف‌ها» اشتباه است و لازم است به «كشور طرف‌ها» تصحيح شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-