فايل ضميمه :
        طرح اصلاح تبصره «2» ماده (96) قانون اجراي احكام مدني
مقدمه
«طرح اصلاح تبصره «2» ماده (96) قانون اجراي احكام مدني» كه در تاريخ 17 /7 /1392 اعلام وصول شده بود نهايتاً در جلسه علني مورخ 12/ 11/ 1394به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
بررسي و تبيين
تبصره مزبور كه به دنبال افزايش شمول دامنه حكم تبصره مورد اصلاح است، مستمري مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي را نيز مشمول منع توقيف نموده است. لازم به‌ذكر است كه هم‌اكنون حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند مشمول منع توقيف مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-